Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Pasientopplæring

Ved kronisk eller langvarig sykdom er opplæring og mestring av sykdom viktig. Pasienter og pårørende har også kunnskap som er viktig for å bidra til læring og mestring for andre som er kommet i samme situasjon.

Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Derfor er pasientopplæring og mestring av sykdom viktig for å skape best mulig livskvalitet for kronikere og pasienter med langvarig sykdom. Pasientopplæring er en av fire lovfestede hovedoppgaver i sykehusene, jf. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8.

Nettverk av lærings- og mestringssentre
I Norge finnes det et nettverk av lærings- og mestringssentre. Grunntanken er at brukerorganisasjonene og helsepersonell sammen planlegger, gjennomfører og evaluerer ulike læringstilbud for personer som har kronisk sykdom/funksjonshemming og for deres familie og venner.
Aker sykehus har oppgaven som Nasjonalt kompetansesenter for lærings- og mestringssentrene.
 
Linker:
Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8
Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring


   

 

 

 

 

Til toppen