Reisen Norge rundt er ferdig

Helse- og omsorgsdepartementet sin prosjektgruppe i Nasjonal helse- og sykehusplan er ferdig med sin reise Norge rundt.

Reisen startet i mars i Tromsø og ble avsluttet i Tønsberg i september. Mellom start og stopp har vi besøkt sykehus, distriktsmedisinske sentra og distriktspsykiatriske sentra i:

Mosjøen, Bodø, Stokmarknes, Harstad, Hammerfest, Alta, Karasjok, Kirkenes, Stjørdal, Namsos, Værnes, Ålesund, Trondheim, Stavanger, Jæren, Haugesund, Nordfjord, Lærdal, Bergen, Skien, Bærum, Oslo, Akershus (Nordbyhagen), Østfold (Kalnes) og Nesodden.

Vi har møtt brukere, sykehusledelse, fagfolk, tillitsvalgte og representanter for kommunene sammen med representanter for det regionale helseforetaket.

Agendaen har vært den samme i alle møtene. Vi har presentert arbeidet med planen og hatt dialog om dette, mens mesteparten av tiden har vært brukt til å diskutere lokale utfordringer og ikke minst lokal løsninger.

Tusen takk for fantastiske møter landet rundt! Menneskene vi har møtt, deres kompetanse og erfaringer har bidratt til å løfte frem utfordringer og løsninger. Vi er imponerte!

Vår læringskurve har vært bratt. Samtidig håper vi at alle vi har møtt også har hatt glede av dialogen.

En ting skal være tydelig når Nasjonal helse- og sykehusplan ligger der ferdig trykket og rykende fersk: den kunne ikke blitt den samme uten møtene med brukerne og fagfolkene Norge rundt.

Les oppsummeringene fra rundereisene

Til toppen