Fagseminar om Nasjonal helse- og sykehusplan

Helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterte 22. juni til fagseminar om Nasjonal helse- og sykehusplan.På fagseminaret ble det presentert analyser, framskrivninger og innspill til planen.

Program for seminaret:

Kl. 12.00-12.45 Velkommen
Hvorfor Nasjonal helse- og sykehusplan nå?
Helse- og omsorgsminister Bent Høie
kl. 12.45-13.00 Helse og sykdom i fremtidens Norge
Direktør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet
Kl. 13.05-13.30 Behov for bemanning i spesialisthelsetjenesten mot 2030 - 2040
Forskningsleder Erling Holmøy, SSB
Kl. 13.35-13.55 Sykehus – økonomi og kvalitet
Professor Jon Magnussen, NTNU
Kl. 13.55-14.05 Beinstrekk
Kl. 14.05-14.25 Fremtidens spesialisthelsetjeneste
Helsedirektør Bjørn Guldvog
Kl. 14.25-14.50 Hva slags tjenester og kompetanse vil vi ha behov for fram mot 2030? Hva kan gjøres? 
Resultater fra de regionale helseforetakenes Framskrivningsprosjekt
Prosjektleder Stein Vaaler
Kl- 14.50-15.00 Spørsmål og oppsummering 

Les rapporten fra SSB, Behov for bemanning i spesialisthelsetjenesten mot 2030 – 2040, som Forskningsleder Erling Holmøy, SSB presenterte på seminaret.

Les de regionale helseforetakenes innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan, som Prosjektleder Stein Vaaler presenterte på seminaret.

De ulike presentasjonene kan sees i nett TV-sendingen fra fagseminar om Nasjonal helse- og sykehusplan. 

Se filmen "Sykehus i nettverk – deler kompetanse" som helse- og omsorgsminister Bent Høie viste på seminaret