Innspill fra andre til Nasjonal helse- og sykehusplan

I arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan har Helse- og omsorgsdepartementet mottatt innspill fra flere ulike aktører. Her finner du noen av dem:

Fremskrivingsprosjektet (de regionale helseforetakene): Innspill til ny nasjonal helse- og sykehusplan

Legeforeningen: "Sykehus for fremtiden" - Innspill til nasjonal sykehusplan

Norsk Sykepleierforbund: Innspill til nasjonal helse- og sykehusplan