Nasjonal helse- og sykehusplan 2015-2019

20. november 2015 la regjeringen frem Nasjonal helse- og sykehusplan (2015-2019). På denne siden ligger det informasjon om meldingen og bakgrunnsdokumentene.

Nasjonal helse- og sykehusplan (Meld. St. 11 (2015–2016))

I korte trekk: Nasjonal helse- og sykehusplan

Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan

Kart over Norges akuttsykehus

Film: Sykehus i team – deler kompetanse

Innspill fra andre til Nasjonal helse- og sykehusplan

Grunnlagsrapporter til Nasjonal helse- og sykehusplan

Ekspertgrupper for Nasjonal helse- og sykehusplan

Seminar: 20 år med diskusjon: hvordan skal vi utvikle sykehusene for fremtiden?

Fagseminar om Nasjonal helse- og sykehusplan

Reisen Norge rundt