Nok helsepersonell med riktig kompetanse på rett plass

En hovedutfordring for helsetjenesten fremover blir å skaffe nok folk med riktig kompetanse. Dersom samfunnet organiserer arbeidet i helsetjenesten på samme måte som i dag, vil det være behov for 40 000 flere arbeidere i spesialisthelsetjenesten i 2040. Det er verken ønskelig eller realistisk. I nasjonal helse- og sykehusplan tar regjeringen grep for å møte morgendagens behov for helsearbeidere.

– Ansatte og deres kompetanse er den viktigste ressursen i helsetjenesten. Riktig kompetanse og god arbeidsdeling er en forutsetning for gode, effektive og trygge helsetjenester. Regjeringen vil styrke kompetansen i hele helse- og omsorgstjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsetjenestens behov skal få større påvirkning på utdanningstilbudet. Ved å etablere en ny nasjonal bemanningsmodell gir regjeringen hele tjenesten bedre oversikt over fremtidig personellbehov, slik at samfunnet rekker å planlegge og utdanne riktig kompetanse til sykehusene.

Regjeringen vil:

  • Gjennomføre ny modell for utdanning av legespesialister
  • Lage ny legespesialitet innrettet på akuttmottakene i sykehus
  • Sikre bedre samsvar mellom utdanningenes innhold og helsetjenestens behov
  • Bruke den nye nasjonale bemanningsmodellen til å planlegge behov for personell
  • At e-læring og simulatortrening brukes mer 

Les mer om Nasjonal helse- og sykehusplan