Prioritere psykisk helse og rus

Regjeringen fortsetter å prioritere pasienter med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet. Kropp og sinn henger sammen. Det må også helsetilbudet gjøre. Pasientene trenger EN helsetjeneste. Somatisk og psykisk helsetjeneste må samhandle bedre.

I Nasjonal helse- og sykehusplan legger regjeringen til rette for kortere ventetider og bedre kvalitet for i pasienter med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet. Vi sørger for god oppfølging etter behandling. For mange begynner den aller tøffeste jobben når rusbehandlingen er over. Mange mangler en god bolig og har lite nettverk. Hjelpen de får er ofte dårlig koordinert.  Da er veien tilbake til rusavhengighet kort. Derfor skal vi satse på bolig, arbeid og aktivitet og sørge for et mer helhetlig hjelpeapparat

– Pasienter med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet lever 10-20 år kortere enn resten av befolkningen. Derfor gjør regjeringen en tydelig prioritering av disse pasientene i Nasjonal helse- og sykehusplan, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen vil:

  • Prioritere tilbudet i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • Myke opp skillet mellom psykiske og somatiske helsetjenester, så pasientene som trenger behandling for både kropp og sinn får det samtidig
  • Innføre pakkeforløp for psykisk helse
  • Innføre pakkeforløp for rusavhengige
  • Videreføre utviklingen av døgnberedskap og ambulante akuttjenester ved de distriktspsykiatriske sentrene.
  • Vurdere bedre oppgavedeling mellom små og store distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatriske sentre
  • Følge opptrappingsplanen for rusfeltet
  • Lage nasjonalt kvalitetsregister for rusbehandling

Les mer om Nasjonal helse- og sykehusplan