Grunnlagsrapporter til Nasjonal helse- og sykehusplan

I arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan har Helse- og omsorgsdepartementet mottatt flere rapporter som har vært med å legge grunnlaget for meldingen.