Reisen Norge rundt

Helse- og omsorgsdepartementets prosjektgruppe i Nasjonal helse- og sykehusplan har reist Norge rundt for å møte pasienter, brukere, sykehusledelse, fagfolk, tillitsvalgte og representanter for kommunene.

Reisen startet i Tromsø, mars 2014 og ble avsluttet i Tønsberg i september 2014. Mellom start og stopp har prosjektgruppen besøkt sykehus, distriktsmedisinske og distriktspsykiatriske sentra over hele landet:

Mosjøen, Bodø, Stokmarknes, Harstad, Hammerfest, Alta, Karasjok, Kirkenes, Stjørdal, Namsos, Værnes, Ålesund, Trondheim, Stavanger, Jæren, Haugesund, Nordfjord, Lærdal, Bergen, Skien, Bærum, Oslo, Akershus (Nordbyhagen), Østfold (Kalnes) og Nesodden (Sunnaas).

I møtene har prosjektgruppen presentert arbeidet med planen og mye tid er brukt til å diskutere lokale utfordringer og løsninger.

- Tusen takk for fantastiske møter landet rundt! Menneskene vi har møtt, deres kompetanse og erfaringer har bidratt til å løfte frem utfordringer og løsninger. Møtene med pasienter og brukere og vil sette et tydelig preg på planen når den er ferdig, sier spesialrådgiver Andreas Moan.

Prosjektgruppa har laget referat etter hvert besøk. Referatene inneholder ikke Helse- og omsorgsdepartementets vurderinger, men er referat av det pasienter, brukere, sykehusledelse, fagfolk, tillitsvalgte og representanter for kommunene har fortalt i møte med prosjektgruppen.

Spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, Andreas Moan, har holdt foredrag om arbeidet til prosjektgruppen. Her kan du se en video av foredraget.

Nett-tv Om nasjonal helse- og sykehusplan

Se sendingen her

Se sendingen her

Les oppsummeringene fra rundreisene

Oppsummering fra besøk hos Helse Nord RHF (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Helgelandssykehuset (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Nordlandssykehuset (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Universitetssykehuset i Nord-Norge (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Finnmarkssykehuset (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Helse Bergen (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Helse Førde (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Helse Møre og Romsdal (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Helse Nord-Trøndelag (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Helse Stavanger HF (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Helse Midt (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Helse Fonna (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Sykehuset Innlandet (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Jæren DPS (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Helse Vest RHF

Oppsummering fra besøk hos Helse Sør-Øst RHF (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Oslo Universitetssykehus (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Sørlandet sykehus (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Sykehuset Telemark (pdf)

Oppsummering fra besøket hos Sykehuset Vestfold (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Sykehuset Østfold (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Akershus universitetssykehus (Ahus) (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Sunnaas sykehus (pdf)

Oppsummering fra besøk hos Vestre Viken (pdf)

Oppsummering fra besøk hos St. Olavs (pdf)