Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan ble overlevert Stortinget 20. november 2015.

På Stortingets nettsider kan du følge den videre saksbehandlingen av meldingen

18. januar var det åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité om Nasjonal helse- og sykehusplan. Høringen er tilgjengelig på video (nederst på siden)

Les helse- og omsorgsminister Bent Høies skriftlige svar til helse- og omsorgskomiteen (pdf)