Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Styrke pasienten

Regjeringen vil gi pasientene sterkere innflytelse på egen behandling. Helsetjenesten skal i større grad innrette seg etter pasientenes behov. Det betyr større forutsigbarhet og mindre ventetid. I Nasjonal helse- og sykehusplan understreker regjeringen at pasientopplevd kvalitet er like viktig som medisinsk kvalitet.

– Ingen beslutninger skal tas om meg, uten med meg. Pasienten skal være en likeverdig deltaker og samarbeidspartner for fagfolkene. Å ta i bruk den enkeltes egne ressurser er en medisin som er brukt for lite. Å få dette til forutsetter at helsetjenesten endrer holdninger, kultur og ledelse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nye behandlingsmetoder og brukervennlige IKT-løsninger vil gjøre det enklere for pasienter og helsepersonell å samarbeide.

For å skape pasientens helsetjeneste vil regjeringen innføre kontaktlege til alvorlig syke pasienter, pakkeforløp for flere pasienter og utvide ordningen med fritt behandlingsvalg. Det forslås også å bruke erfaringskonsulenter mer og ha ungdomsråd ved alle sykehus. Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering skal være ferdig i 2016. Det foreslås å utvikle gode samvalgsverktøy for pasienter og helsepersonell og gjøre det lettere å komme i kontakt med spesialisthelsetjenesten via nettet. Nettstedet helsenorge.no skal utvikles.

Regjeringen vil:

  • Gjennomføre fritt behandlingsvalg
  • Lage pakkeforløp for flere grupper i tillegg til kreftpasienter. Pasienter med hjerneslag, psykiske helseutfordringer og rusavhengighet skal også få pakkeforløp.
  • Gjennomføre ordningen med kontaktlege for alvorlig syke pasienter.
  • La pasientene delta aktivt i beslutninger om egen behandling og utvikling av helsetjenesten.
  • Lage en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.
  • Utvikle helsenorge.no med mer informasjon og bedre digitale kommunikasjonsløsninger for pasientene.
  • Utvikle flere gode verktøy for samvalg mellom pasienter og helsepersonell.

Les mer om Nasjonal helse- og sykehusplan

Til toppen