Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konferanse om Nasjonal helse- og sykehusplan

Høsten 2019 lanseres ny helse- og sykehusplan. Hvis vi skal møte utfordringene i fremtidens helsetjeneste, må vi arbeide på nye måter. Vi må samhandle mer, vi må utnytte kompetanse og teknologi bedre.

På konferansen setter vi søkelys på dette gjennom gode eksempler og gode innlegg. Hvordan kan helse- og omsorgstjenesten møte fremtidens utfordringer med befolkningsvekst og økt levealder?

Helse- og omsorgsdepartementet har i arbeidet med helse- og sykehusplanen lagt stor vekt på dialog med landets helseforetak, kommuner, brukerorganisasjoner, pårørende, fagforeninger, profesjonsorganisasjoner, Sametinget og våre underliggende etater. Dialogen har gitt oss mange innspill og mange eksempler på godt og innovativt arbeid i helsetjenesten. 

På konferansen ønsker vi å løfte frem noen av innspillene vi har fått underveis i arbeidet. Lær av andres erfaringer og få inspirasjon til arbeidet med den kommende helse- og sykehusplanen.

Du kan lære mer om retningen for pasientens helsetjeneste, gode pasientforløp, tilgang på riktig og tilstrekkelig helsepersonell, ledelse, teknologi og hvordan bruke ressursene bedre.

Alle detaljene finner du i det oppdaterte programmet

Nasjonal helse- og sykehusplan er det overordnede plandokumentet for spesialisthelsetjenesten. Hovedtemaene i denne meldingen er psykisk helsevern, samhandling, pre-hospitale tjenester, teknologi og kompetanse. Innholdet i meldingen betyr mye for pasienter og pårørende og har stor innvirkning på spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og underliggende etater.

Konferansen avholdes på Clarion Hotel & Congress Gardermoen.

Påmeldingsfrist: 1. oktober 

Påmeldingen er nå stengt. Hvis du ønsker å melde deg på eller har spørsmål, så kan de rettes til arrangementsansvarlig Hege Runge Johansen på e-post: [email protected]

Til toppen