Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 10.06.2003

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen (PDF 1 Mb)