Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 21.04.2006

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen (PDF 2 Mb)