Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 08.11.07

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese foretaksprotokollen (PDF 80 Kb)