Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 24.05.07

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese foretaksprotokollen (PDF 94,3 kB)