Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 27.06.08

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese foretaksprotokollen (PDF 133 Kb)