Foretaksmøter i Helse Vest RHF 25.01.08

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte kl. 13.30 (PDF 164 Kb)

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte kl. 13.45 (PDF 1 MB)