Foretaksmøter i Helse Midt-Norge RHF 23.01.08

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte kl. 15.00 (PDF 221 Kb)

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte kl. 15.15 (PDF 1 Mb)