Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 23.09.2011

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen (PDF 1 Mb)