Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 15.10.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese foreløpig foretaksmøteprotokoll (PDF 245 Kb)

 

Protokollen er endelig når den er signert