Foretaksmøte i Helse Nord RHF 27.09.2013

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen