Foretaksmøte i Helse Vest RHF 27.09.2013

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese foreløpig foretaksmøteprotokoll (PDF 312 Kb)

 

Protokollen er endelig når den er signert.