Foretaksmøte i Helse Vest RHF 27.09.2013

Klikk her for å lese foreløpig foretaksmøteprotokoll (PDF 312 Kb)

 

Protokollen er endelig når den er signert.