Foretaksmøte i Helse Nord RHF 10.12.2015

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte.