Foretaksmøte i Helse Vest RHF 16.12.2015

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte.