Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 04.05.2016

Klikk her for å lese foreløpig protokoll fra foretaksmøte.

 

Protokollen er endelig når den er signert.