Foretaksmøte i Helse Midt-Norge 14.04.2016

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.