Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 12.01.2016

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte kl. 09:30.

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte kl. 13:30.