Foretaksmøte i Helse Nord RHF 30.03.2016

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.