Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 12.01.2016

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte kl. 09:00.

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte kl. 13:30.