Foretaksmøte i Helse Vest RHF 12.01.2016

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte kl. 09:15.

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte kl. 13:30.