Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 10.01.2017

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.

 

Vedtekter Helse Sør-Øst RHF sist endret 10. januar 2017