Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 22.09.2017

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.