Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 24.04.2017

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.