Foretaksmøte i Helse Nord RHF 24.04.2017

Klikk her for å lese foreløpig foretaksmøteprotokoll.

Protokollen er endelig når den er signert.