Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 07.12.2021

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.