Foretaksmøte i Helse Nord RHF 07.12.2021

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.