Sykehus i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Her finner du mer informasjon om sykehus i Norge, inkl. alfabetiske oversikter, regionale helseforetak og fakta om norsk sykehusøkonomi.

Geografiske oversikter
De fire regionale helseforetakene | Geografisk liste fordelt etter RHF 

Eierstyring
Oppdragsdokumenter | Foretaksmøter | Vedtekter | RHF-styrer

Pasientinformasjon
Fritt sykehusvalg | Mer om pasientinformasjon på Regjeringen.no

Hovedtall
Finansiering | Ansatte |