Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godkjenning av bruk av betegnelsen universitetssykehus

I henhold til Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, § 3-1 og krav stilt i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2011 har departementet godkjent bruk av betegnelsen universitetssykehus, for følgende helseforetak eller sykehus

I henhold til Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, § 3-1 og krav stilt i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2011 har departementet godkjent bruk av betegnelsen universitetssykehus, for følgende helseforetak eller sykehus:


1. Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
2. Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus
3. St. Olavs Hospital HF
4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF
5. Akershus universitetssykehus HF
6. Oslo universitetssykehus HF


Departementet legger til grunn at navnebruk og profilering av universitetssykehus skal være i tråd med ovennevnte vedtak, samt at kun de underliggende enheter i et helseforetak som oppfyller kriteriene i forskriften, kan benytte betegnelsen universitetssykehus ved profilering.


 

Link til de fire godkjenningsbrevene:

Til toppen