Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innovasjon for en bedre helse- og omsorgstjeneste

Ved å samarbeide med næringslivet har helsesektoren mulighet til å utvikle produkter og løsninger som gir økt effektivitet og kvalitet. Helse- og omosrgsdepartementet vil sammen med Nærings- og handelsdepartementet styrke innovasjon og kommersialisering i helsesektoren

Innovasjon

Ved å samarbeide med næringslivet har helsesektoren mulighet til å utvikle produkter, tjenester og løsninger som gir økt effektivitet og kvalitet.

Helse- og omsorgsdepartementet har sammen med Nærings- og handelsdepartementet en tiårig (2007-2017) satsning på behovs- og forskningsdrevet innovasjon og kommersialisering i helse- og omsorgssektoren.  Satsningen inkluderer innovasjon innen IKT og medisinsk-teknisk utstyr, innovasjon i offentlige anskaffelser samt innovasjon på bakgrunn av store samfunnsutfordringer som kroniske sykdommer, en økende aldrende befolkning, og bedre samhandling mellom tjenestenivåene og personellbruk.

Viktige aktører i satsningen er de regionale helseforetakene, InnoMed, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Helsedirektoratet. Aktørene har inngått en nasjonal samarbeidsavtale og tiltaksplan. De regionale helseforetakene utarbeidet i 2011 en rapport med forslag til nasjonale indikatorer for innovasjon i helsesektoren. Videre utarbeidet de i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Innovasjon Norge og Helseforetakenes innkjøpsservice en rapport i 2012 om økt innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser.

Satsingen omfatter en styrking av ordningen med offentlige forskings- og utviklingskontrakter (OFU) til helseformål og tiltak for å stimulere til arenaer og møteplasser mellom leverandørindustrien, helsesektoren og virkemiddelapparatet.

St.meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge

InnoMed: Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon

Prosjekter i InnoMed 2006-2013 

Ny samarbeidsavtale 2013-2017

Nasjonal samarbeidsavtale og tiltaksplan 2007-2011 

Rapport: Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Vedlegg til rapporten

Rapport om nasjonale innovasjonsindikatorer 2011

Virkemiddelapparatet:

Innovasjon Norge

Forskningsrådet

SIVA (selskapet for industrivekst)

Internasjonale muligheter:

Nordisk Innovations Center (NICe)

EUREKA

Til toppen