Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Brukermedvirkning

God kvalitet forutsetter at brukerens og pasientenes erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene. Brukermedvirkning er en rettighet som er nedfelt i lovverket og kan skje på ulike nivå; gjennom medvirkning i politikkutforming, påvirkning på systemnivå og individnivå.

Hva innebærer brukermedvirkning?
Brukerne opplever hvordan tjenestene fungerer i praksis og kan ofte komme med de beste forslagene til forbedringer av helsetjenestene. Brukermedvirkning innebærer at tjenesten benytter brukerens erfaringer med helsetjenesten for å kunne yte best mulig hjelp. Et viktig mål er at brukermedvirkning skal bidra til kvalitet på tjenestene og at brukeren har økt innflytelse på egen livskvalitet. Brukermedvirkning betyr ikke at behandleren fratas sitt faglige ansvar.

Hvem er brukere?
Brukere er personer som mottar tjenester direkte eller blir berørt av tjenestene indirekte som pårørende eller barn.

Brukermedvirkning som rettighet
Pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1 slår fast at pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Helseforetaksloven slår fast at de regionale helseforetakene skal ha brukermedvirkning i sin arbeidsform. Helse- og omsorgsdepartementet har i styringspålegg slått fast at dette også skal være gjennomført for helseforetakene.

Brukerutvalg er etablert ved helseforetak og regionale helseforetak. Brukerorganisasjoner og organisasjoner for eldre foreslår medlemmer til brukerutvalgene.

Til toppen