Prioriterte utviklingsområder

På disse sidene finner du informasjon om følgende prioriterte utviklingsområder innen spesialisthelsetjenesten: Kvalitet, prioritering, samhandling, utvikling og omstilling, rehabilitering/habilitering, IKT, brukermedvirkning, hovedstadsprosessen, psykisk helsevern og rus.

Til toppen