Om konferansen

Den nasjonale integreringskonferansen er en viktig del av regjeringens arbeid på integreringsfeltet. Målet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med sentrale politikere.

Kontakt arrangøren:

Innspillsmøter

I forkant av Den nasjonale integreringskonferansen 2018 inviterte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) representanter for ulike innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører til et innspillsmøte. Formålet med de regionale møtene er å innhente innspill til temaer og problemstillinger som ønskes fremmet til myndighetene.

Det er gjennomført innspillsmøter i perioden 12.-24. april 2018 i  Bergen, Trondheim, Bodø, Oslo, Gjøvik, Drammen, Skien, Arendal og Kristiansand. Det var til sammen over 260 deltakere.

Det er utarbeidet en samlerapport basert på innspill fra innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører.

Les samlerapporten her