Innspill til strategi: Sivilsamfunnets rolle i integreringsarbeid

Frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn og andre kan spille en større rolle og få økt oppmerksomhet i arbeidet for mer og bedre integrering. Men hvordan? De som ønsker det, er velkomne til å gi innspill.

Innspillene vil bli brukt når regjeringen i vår skal utvikle en strategi for å løfte frem sivilsamfunnets rolle i arbeid for integrering og inkludering, og legge til rette for å styrke det gode arbeidet som gjøres. Samlet innsats bidrar til bedre resultater.

 

Det er ingen krav eller begrensninger til innspillene. De kan omfatte egne erfaringer og forslag til tiltak. Kom gjerne med forslag til samarbeid og samarbeidsområder mellom personer, organisasjoner og offentlige virksomheter.

Dette vil vi ha innspill til

Vi ønsker innspill særlig på disse områdene: Arbeid, kvalifisering og utdanning og norsktrening, integreringstiltak i bosettingsfasen, og barn og unges deltakelse. Innspillene kan for eksempel ta opp samarbeidsformer, kompetanseutvikling i frivillige organisasjoner og et mangfoldig sivilsamfunn. Innspillene kan også omfatte andre tema.

Hvordan komme med innspill

I boksen nedenfor kan de som ønsker det skrive sine innspill.

Bidragene vil være anonyme, selv om navn og kontaktinformasjon må oppgis. Personopplysninger vil bli slettet innen 1. juli i 2021, i tråd med GDPR-direktivet.

Innsendingen er stengt.