Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bærekraftig migrasjon i Europa

Torsdag 13. desember gjennomfører EUs kunnskapsnettverk på migrasjon (EMN) og EMN Norge konferansen Sustainable Migration in Europe i Brussel. Oxford-professorene Alexander Betts og Paul Collier presenterer sitt arbeid for EU-systemet, forskere, NGOer og andre institusjoner som jobber med migrasjon i Brussel.

Videre holder professorene Grete Brochmann (UIO) og Anne Skevik Grødem (ISF) et innlegg om Absorption Capacity as Means for Assessing Sustainable Immigration og Asle Toje, medlem av Nobelkomiteen og politisk kommentator, et innlegg om The Significance of Culture in Assessing Sustainable Immigration. Begge innleggene vil resultere i arbeid som vil bli tilgjengelig for offentligheten.

Høsten 2017 inviterte EMN Norge professorene Alexander Betts og Paul Collier til å levere et forskningsarbeid. Professorene ble bedt om å belyse «bærekraftig migrasjon» på en helhetlig måte, det vil si at bærekraften ses i forhold til de involverte parters interesser relatert til i) utvandring fra fattige opprinnelsesland, ii) regionale løsninger i transit «regional havens» til iii) spørsmålet om bærekraftig innvandring til rike vertsland. Med «helhetlig» menes at bærekraftig migrasjon også belyses i forhold til økonomi, den sosiokulturelle og politiske dimensjonen. Presiseringen «fra fattige til rike land» var nødvendig for å sikre relevans og aktualitet for rike vertsland som Norge.

Professorene presenterte sitt paper Sustainable Migration. A Framework for Responding to Movement from Poor to Rich Countries - et rammeverk for å tenke helhetlig og etisk forsvarlig om migrasjon og flukt basert på bærekrafts paradigmet på EMN Norge konferansen 21. Juni 2018. Norge har vært medlem av EMN siden 2011, som eneste ikke-medlem i EU. Kontaktpunkt i Norge er Justis- og beredskapsdepartementet og Utlendingsdirektoratet.

Les mer om EMN og EMN Norge her

Til toppen