Integreringsturneen

Regjeringen skal gjennomføre et integreringsløft. I arbeidet med dette skal kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i løpet av våren reise Norge rundt for å lytte og samle innspill om godt integreringsarbeid – og møte menneskene som gjør det mulig. Statsråden vil besøke skoler og barnehager, arbeidsplasser og mottak, men også fotballbaner og frivillige organisasjoner.                    Statsrådens prioritet er å bidra til at de som kommer til Norge, føler seg som en del av det norske samfunn, og raskt lærer seg norsk og kommer ut i enten jobb eller utdanning. Han vil også rette spesiell oppmerksomhet mot den viktige hverdagsintegreringen, og den nødvendige kampen mot negativ sosial kontroll.

IntegreringIMDI

Lanserer kampanje mot negativ sosial kontroll

- Alle skal kunne leve frie og selvstendige liv. En ny kampanje skal hjelpe oss til å nå frem til de ungdommer som ønsker noen å prate med, men som ikke finner fram til den hjelpen de trenger, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

elevervideregående

Vil lovfeste norskopplæring i mottak

Regjeringa legg i dag fram det første lovforslaget i den varsla integreringsreforma. – Nøkkelen til ei betre integrering er godt språk og god kjennskap til det norske samfunnet, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

furusetelevene

Vil løfte frem de gode eksemplene på integrering

Tirsdag gikk startskuddet for Jan Tore Sanners integreringsturne. Første stopp var Rælingen kommune i Akershus. - Det finnes mange gode eksempler på vellykket integrering i barnehager, skoler, arbeid og lokalsamfunn. Vi må løfte fram de gode eksemplene og lære av dem, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Aktuelt nå

SanneriBodø

Ser etter det som fungerer

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner er for tiden på en integreringsturné for å lære av tiltakene som fungerer. Mandag var statsråden på besøk i Bodø.

Sanner med mennesker

- Du må gi folk en sjanse

Jan Tore Sanner har vært på integreringsturne på Kongsberg og i Vinje. Der ble han sunget for, tatt med på kjerringråd og gitt gode råd av Cherif Ousman fra Togo, som dro på høyfjellshotell for å lære seg norsk.