Ser etter det som fungerer

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner er for tiden på en integreringsturné for å lære av tiltakene som fungerer. Mandag var statsråden på besøk i Bodø.

Der sto blant annet et besøk hos Fotohuset Johnson på programmet. Fotohuset har tatt imot syriske Ahmed Hamed som arbeidspraktikant. Hamed bor på integreringsmottaket på Tverlandet, et av landets fem integreringsmottak for asylsøkere som skal starte rett på undervisning og arbeidspraksis tilsvarende vanlige arbeidsuker. Målet er raskere integrering.

Målet er raskere integrering.

 

SanneriBodø
Foto: KD

– På denne turneen ser jeg etter det som fungerer. Det er viktig at de som kommer til Norge og som skal bo i Norge blir en del av lokalsamfunnet. Ahmed er et godt eksempel, sier statsråd Sanner.

Ahmed Hamed kom til Norge for ti måneder siden.

– Han har raskt blitt en del av Bodø. Det er bare ti måneder siden han kom til Norge fra Syria, og nå ser det ut som han har fått en fin start her. Så vi er her for å se på hvordan Bodø kommune arbeider med integrering, sier Sanner.

– Jeg er opptatt av å løfte fram de gode eksemplene som andre kan lære av. Vi vet hva som ikke fungerer. Det er en mangfoldig flyktninggruppe som kommer til Norge, og vi må se etter den beste praksisen.

Butikkeier Anders Johnson har bare gode ord å si om praksisordningen.

– Det har vært flott for oss å hjelpe denne trivelige karen. Det har vært en vinn-vinn-situasjon for oss. Han har fått prøvd seg på ulike arbeidsoppgaver, og det har fungert bra. Vi er så imponerte, skrøt Johnson. Bedriftseieren var med på å sette opp post it-lapper i butikken slik at Ahmed skulle lære seg flere norske ord, men også sørget for at Ahmed ble kjent med hans eget nettverk av nordmenn i byen.

-Vi trenger flere engasjerte arbeidsgivere som Anders Johnson som er villige til å bidra til integrering og arbeid i nærmiljøet.

Tidligere samme dag fikk Ahmed beskjed om at han har fått bosetningsplass i Bodø, og før han møtte statsråden var Hamed på kommunens boligkontor for å skrive under boligkontrakt. Nå vil han finne seg mer til rette i Bodø. Drømmen er å jobbe som fotograf. Han fikk øvd seg på yrket mandag, da statsråden trengte nye passbilder. De var det Ahmed Hamed som tok.

Egne mottaksbarnehager eller flyktningbarn direkte i ordinære barnehager?

Sannerbodøbarnehage
Foto: KD

I Bodø fikk Jan Tore Sanner høre hvorfor denne byen har valgt det første alternativet.

Styrer Mariann Skålvold i Regnbuen barnehage fortalte at de opprettet mottaksbarnehagen i 1991 da Bodø begynte å ta imot flyktninger. -Etter 27 år er jeg like overbevist om at mottaksbarnehage er best, sier styreren.

Hun pekte på at Regnbuen barnehage er en bemanningsmessig styrket enhet. -Det skal alltid være plass til å ta imot nye barn på kort varsel gjennom hele året. Og barna som kommer direkte fra en flyktningsituasjon har gjerne andre behov enn andre barn på egen alder.

– Barnehagen er en viktig arena for integrering, og for å gi barn gode norskkunnskaper før de starter på skolen. Det gir barna en bedre start på hele skoleløpet. Vi vil at kommunene skal jobbe enda mer oppsøkende slik at flere minoritetsspråklige foreldre velger å la barna gå i barnehage. En del nyankomne kjenner ikke til ordningene som gjør det økonomisk mulig å velge barnehagen, andre kjenner ikke til hva barnehage er.  Å la barna gå i barnehagen åpner også for at foreldrene raskere kan komme ut i jobb sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Imponert av Bodø voksenopplæring

Sannerpåvoksenopplæring
Foto: Tone-Lise Lyneng

 

Neste post på programmet var Bodø voksenopplæring. Sanner fikk være med i en klasse på nesten 30 innvandrere som hadde sin første dag i klassen. Ministeren stilte flere spørsmål til elevene men et spørsmål og svar var de enige om ;de aller fleste drømte om et normalt liv i Norge med arbeid og familie.

Læreren demonstrerte så språklæringen i praksis. Man brukte en interaktiv TV-tavle der norsk skrift og tale ble forklart, og elevene viste god evne til å ta til seg undervisningen.

Jan Tore Sanner var imponert over elevene som nettopp hadde startet undervisningen viste at de både leste og snakket norsk. –Dette er imponerende Enkelte av elevene er tidligere analfabeter og noen har universitetsutdannelse, så utgangspunktene deres er svært forskjellige, men likevel har de kommet så raskt i gang med norskopplæringen og viser

Til siste besøkte statsråden Tverlandet integreringsmottak hvor han fikk en liten guidet tur av Ahmed Hamed, som han hadde truffet på arbeidspraksis tidligere på dagen.

Integreringsmottakene er opprettet for 500 utvalgte asylsøkere. Hamed er en av disse.

– Vi har fortsatt lite erfaring med denne typen integreringsmottak, men vi vet hva som har gått galt tidligere. Mange har blitt sittende for lenge på mottakene uten å starte på opplæring. Poenget med disse mottakene er å komme raskt inn i lokalsamfunnet og lære norsk, sier Jan Tore Sanner.

I tillegg besøkte statsråden Røde kors og deres språktreningsgruppe.

Målgruppe her er primært personer som ikke har tilbud i integreringsmottak eller gjennom introduksjonsprogrammet. Hver mandag stiller frivillige opp for å drive praktisk norsktrening for beboere ved integreringsmottaket i Bodø. Beboerne ved mottaket skal raskest mulig få et fotfeste i det norske samfunnet, og dette er en av måtene våre frivillige bidrar til dette på. Gruppen statsråden besøkte hadde sin første dag i språktreningsgruppa den dagen.

 

- Frivillig arbeid, både i minoritetsbefolkningens egne organisasjoner og i de tradisjonelle organisasjonene, bidrar til integrering i det norske samfunnet. Dette er et godt eksempel på frivilligheten bidrar trår til på et område som ikke dekkes av andre ordninger. sier Sanner,

Neste stopp på integreringsturneen er Vinje og Kongsberg fredag 13-april.