Vil løfte frem de gode eksemplene på integrering

Tirsdag gikk startskuddet for Jan Tore Sanners integreringsturne. Første stopp var Rælingen kommune i Akershus. - Det finnes mange gode eksempler på vellykket integrering i barnehager, skoler, arbeid og lokalsamfunn. Vi må løfte fram de gode eksemplene og lære av dem, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner skal i løpet av våren reise rundt i landet for å lære av gode integreringstiltak.

Første stopp på integreringsturneen var Rælingen kommunes flyktningetjeneste, hvor avdelingsleder Narges Pourzia presenterte deres arbeid. Siden 1990 har lille Rælingen kommune i Akershus bosatt over 300 flyktninger. Kommunen har også gode resultater å vise til når det gjelder å få flyktningene raskt over i utdanning og jobb.

Sanner sammen med flyktninger i Rælingen

Statsråden fikk møte kurdiske og syriske flyktninger som fortalte om sine personlige erfaringer fra introduksjonsprogrammet. Turen gikk deretter videre til Kiwi Aamodt hvor flere av flyktningene i kommunen har fått jobb, takket være den engasjert butikksjefen Marius Torgersen.

Sanner på Kiwi Aamodt

Sanner tok også turen innom Pakistansk kulturforening på Skedsmo. Foreningen fikk ros av statsråden, for sin innsats for å skape dialog og motvirke negativ sosial kontroll.

Integreringsstrategi før jul

Før jul skal regjeringen legge fram en integreringsstrategi. Det overordnede målet er at flere flyktninger skal lære norsk og komme raskere i jobb. I tillegg ønsker regjeringen økt innsats mot negativ sosial kontroll. Blant de viktigste utfordringene er tvangsekteskap og barn som sendes til såkalte koranskoler, for eksempel i Somalia.

Sanner på besøk i Pakistansk kulturforening i Skedsmo

- Vi vet at det er mange grunner til at barn fra minoritetsmiljøer sendes til Somalia og andre land. Det handler dels om manglende tillit til norske institusjoner og at foreldre ønsker at barna skal tilpasses deres kultur. Vi er krystallklare på at ingen skal sendes ut av landet mot sin vilje. De pakistanske miljøene har lykkes bedre enn en del andre, konstaterer Jan Tore Sanner.

Han understreker at foreldreveiledning og opplæring i verdier som likestilling, ytringsfrihet og barneoppdragelse må vektlegges tidlig i integreringsprosessen.

Gårsdagens besøk ble avsluttet på Furuset og Alnaskolen. Der lanserte statsråden den første filmen i regjeringens kampanje mot negativ sosial kontroll og tvang.

- Alle skal kunne leve frie og selvstendige liv. En ny kampanje skal hjelpe oss til å nå frem til de ungdommene som ønsker noen å prate med, men som ikke finner fram til den hjelpen de trenger, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

På Alnaskolen fikk statsråden møte deltakere fra prosjektet Fremtidens veiledere, ditt liv - dine valg, som retter seg mot ungdom som står i fare for å oppleve negativ sosial kontroll og / eller bli tvangsgiftet. Her fikk han også æren over å dele ut diplomer til årets kull.

Sanner sammen med Fremtidens veiledere på Alnaskolen på Furuset.

Mandag 9. april reiser Sanner til Bodø, og utover våren står blant annet disse stedene på reiseplanen: Kongsberg, Drammen, Bergen, Ålesund og Molde, Lillehammer, Tønsberg og Kristiansand.