Deponi for farlig avfall

Klima- og miljødepartementet følger opp utredningen fra Miljødirektoratet om egnete steder for et nytt deponi for farlig avfall.

Miljødirektoratet har - med bistand fra ulike fagmiljøer - vurdert 12 gruver og steinbrudd, i tillegg til planlagte fjellhaller, som mulige lokaliteter for etablering av et nytt deponi for uorganisk farlig avfall. Miljødirektoratet mener fire av disse kan være egnet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ba Kvinesdal, Nesset, Porsgrunn og Sokndal kommuner om utdypende og sammenlignbar informasjon.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ba Kvinesdal og Nesset kommuner om mer detaljert informasjon.