Hva er sirkulær økonomi?

De fleste kjenner begrepene gjenbruk og ombruk. Sirkulær økonomi er alt dette og mye mer. En sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet for å opprettholde verdien av produkter, materialer og ressurser så lenge som mulig ved å utnytte og gjenbruke ressursene mer effektivt.

Sirkulær økonomi
Skjematisk beskrivelse av sirkulær økonomi. Foto: Deloitte

Her er noen eksempler på sirkulær økonomi:

  • Utvikling og bruk av nye forretningsmodeller som reduserer ressursbruken.
  • Produksjon av produkter med lengre levetid.
  • Design av produkter slik at materialene lettere kan gjenvinnes.
  • Utvikling av måter å redusere avfallsmengdene som oppstår ved produksjon.
  • Utvikling av lønnsomme produkter av avfall og biprodukter.
  • Utvikling av en strategi som kan bidra til en mer effektiv forvaltning av knappe ressurser.

Mer effektiv bruk av ressurser er sentralt for ny vekst og omstilling til en lavutslippsøkonomi. Utvikling mot en mer sirkulær økonomi vil kunne bidra både til grønn omstilling og økt konkurransekraft i etablerte virksomheter, samt å legge grunnlag for ny næringsvirksomhet og kunnskapsbaserte arbeidsplasser i hele landet.